Chính sách bảo mật dữ liệu (Chính sách quyền riêng tư)

website của chúng tôi aquaxbet168.co tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho những người sau.

 • Nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu trang web Sau đây gọi tắt là aquaxbet168.co
 • Khách truy cập website là những người mở các trang website hoặc đọc thông tin trên các trang website. aquaxbet168.co bất kể đó là trang nào

Trang web aquaxbet168.co đã thiết lập chính sách liên quan đến thông tin cá nhân nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân. của khách truy cập và người nhận dịch vụ web tốt hơn và tuân thủ Đạo luật. Bảo vệ thông tin cá nhân năm 2019

Vì lý do này Chúng tôi muốn khuyên bạn nên đọc hướng dẫn bảo vệ quyền riêng tư này. Để hiểu và biết về các yêu cầu trên website aquaxbet168.co cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 • Để sử dụng trong việc phát triển trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách truy cập trang web.

Đích đến của việc thu thập dữ liệu cá nhân

aquaxbet168.co thu thập thông tin cá nhân của bạn theo mục đích đã định. hoạt động của web như sau

 • Để sử dụng trong các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
 • Để sử dụng trong việc phân tích dữ liệu khách truy cập trang web và nghiên cứu tiếp thị.
 • Để sử dụng trong việc kiểm tra người dùng trang web người muốn đăng nhập vào trang web
 • Được sử dụng làm thông tin liên hệ với người dùng trang web.
 • Dùng để kiểm tra và duy trì tính bảo mật của hệ thống website.
 • Để sử dụng trong việc phát triển trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách truy cập trang web.

Thông tin cá nhân tại website aquaxbet168.co cửa hàng

Trang web aquaxbet168.co lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Thông qua việc sử dụng dịch vụ trang web và đăng ký, thông tin chúng tôi thu thập như sau:

 • Họ và tên người sử dụng trang web
 • Họ và tên người sử dụng trang web
 • Thông tin đăng nhập vào website bao gồm tên người dùng do người dùng website thiết lập hoặc hệ thống tự động tạo và mật khẩu do người dùng website đặt.
 • Thông tin truyền thông xã hội của người dùng trang web, chẳng hạn như tên phương tiện truyền thông xã hội hoặc ID phương tiện truyền thông xã hội
 • số điện thoại của người dùng trang web

Quyền của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân

 • Người dùng trang web có quyền yêu cầu xóa dữ liệu. đã được đăng ký trong hệ thống Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin. Thực hiện theo các kênh liên hệ trong phần liên hệ trong chính sách này.

Bảo mật thông tin cá nhân

Trang web aquaxbet168.co rất chú trọng đến thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các biện pháp chất lượng để bảo vệ và bảo vệ thông tin của bạn để thông tin đó luôn được an toàn. Vì lý do đó, chúng tôi đã sử dụng công nghệ. và sau đó thiết lập các chính sách khác nhau Mục đích là để bảo vệ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn sao cho thông tin đó vô hại và cũng an toàn trước hành vi trộm cắp cũng như truy cập bí mật vào thông tin mà không được phép. Bao gồm cả việc sử dụng thông tin một cách không phù hợp. Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mới có sẵn khi thiết kế trang web. Để kịp thời điều chỉnh nhóm biện pháp này đạt chất lượng cao hơn.

Trên trang web aquaxbet168.co có thể có các liên kết đến các trang web khác hoặc bạn có thể đã sử dụng các liên kết trên các trang web khác để truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn biết rằng trang web aquaxbet168.co không chịu trách nhiệm về các chính sách. Bao gồm các thủ tục bảo vệ và bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Vì vậy, vui lòng tìm hiểu các nguyên tắc và thực tiễn liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của các trang web bạn truy cập. Trước và sau, hãy truy cập trang web của chúng tôi thông qua các liên kết trên trang web.

Bạn có thể liên hệ với aquaxbet168.co và Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào hoặc muốn hỏi về chi tiết về việc thu thập, sử dụng và hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bao gồm cả việc yêu cầu thực hiện các quyền theo chính sách này. Bạn có thể liên hệ qua các kênh sau

Chính sách được chuẩn bị bởi aquaxbetaquaxbet168 (aquaxbet168.co/)